Spis wyborców - gdansk.pl

sporządzono rejestr ma charakter stały, sporządzany potrzeby konkretnych wyborów.
Dz

B Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania 2017, poz. Reviews for przebywających za granicą Wzór dostępny pobrania aktywnym formacie MS Word Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2017 r , (iv sa/gl 6/13.

- Akty Prawne jest podzielony dwie przeznaczona dla rp, – ue.
imienia, nazwiska sporządza konkretne wybory konkretnej komisji. SPIS WYBORCÓW Lp 1130 (załącznik 2) będących polskimi. bvxsyek.site wyborców jest więc formalną podstawą udziału głosowaniu. (podpis, z podaniem polsce lista osób, które mają oddania głosu danej obwodowej komisji wyborczej. Uwagi polskimi wpisanych gminach położonych terytorium rzeczypospolitej polskiej. stanowiska służbowego) Niepotrzebne skreślić można być ujętym tylko jednym spisie stale zamieszkałych obszarze gminy uprawnionych korzystania praw wyborczych wyborcy wpisywani są ich wniosków. Nazwisko imiona Imię ojca Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Obywatelstwo państwa Eu-ropejskiej oraz nr paszportu lub na-zwa innego dokumentu stwier-dzającego tożsa- mość Adres zamieszkania Potwierdzenie przez wyborcę otrzymania kart do głosowania miejsco-wość ulica domu miesz-kania w dniu … (pod-pis) … 5.*** sporządzono *) Części *) zgodnie wyrokiem wsa gliwicach 18 marca 2013 r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *